………………………………………..

با حمل و نقل کیمیا
ســـرعت، دقـــت و اطمــــینان را تجــــربه کـــنید

مسیرهای حمل و نقل :

  • تهران به عسلویه // عسلویه  به تهران
  • دبی  به عسلویه – کنگان – نخل تقی -/////به //// تهران
  • عسلویه به اصفهان / شیراز / بوشهر / اهواز /تبریز / مشهد / قزوین / ساری/ رشت / ارومیه / ایلام / کرمانشاه / قم / یاسوج / شهرکرد / خرم آباد/ اراک / همدان / زنجان / سمنان و شاهرود / یزد و کرمان / بجنورد / بیرجند / گرگان / اردبیل / سنندج / مهاباد / ساوه / آبادان و شهرهای انتقال بار کاری

تلفن های تماس :

  • دفتر تهران: 02188852719 – 02188852809 – 09109201555
  • دفتر جنوب کشور (عسلویه – کنگان ) : 09173757916 – آقای حاجی پور